Efektivně díky outsourcingu.

Váš cíl je optimální výroba – WHEELS Logistics vám pomůže tento požadavek splnit. Proto vám pomůžeme pomocí inteligentního řešení outsourcingu k těm nejlepším výkonům a zvýšíme vaši flexibilitu.

Zvyšte svou efektivitu výroby s WHEELS Logistics. Společně s vámi důsledně a kontinuálně vyvíjíme zjednodušení pro vaši oblast výroby. Tak dosáhnete úspor a co největších synergických efektů.

Více efektivity díky:

• dodávce součástí výrobků Just-in-time, předvyrobených ve WHEELS Logistics,

• krátkým přepravním cestám ve výrobě a

• optimalizovanými skladovými zásobami všech součástí výrobků a konečných výrobků.

Inovativní řešení

WHEELS Logistics společně s vámi vypracuje inovativní řešení pro urychlení reakčních časů pro optimální výrobu a tu pak s vámi úspěšně zrealizujeme – se skutečnou vášní a stoprocentním nasazením pro váš úspěch.